Wyniki wyborów do Samorządu Uczniowskiego!

W piątek  25 września odbyły się wybory do Samorządu Uczniowskiego, który jest przedstawicielem i głosem wszystkich uczniów. Jest też pomysłodawcą i współorganizatorem wielu szkolnych przedsięwzięć. Wybory poprzedzone były kampanią wyborczą , a uczniowie wybierali swoich przedstawicieli spośród  kandydatów. Wszystkie głosy były ważne. Komisja wyborcza  czuwała nad prawidłowym przebiegiem głosowania i po jego zakończeniu dokonała obliczeń głosów. Nauczycielem nadzorującym przebieg wyborów był opiekun Samorządu Uczniowskiego Urszula Kasztelan.

Spośród wszystkich chętnych do pracy w samorządzie podczas tajnego głosowania wybrano:

1.Amelia Wojciechowska- przewodnicząca

2.Julia Czesnowska – zastępca

3.Maciej Banat- sekretarz

4.Julia Baranowska

5.Martyna Matecka

6.Aleksandra Wojtczak

7.Zuzanna Sienkiewicz

Gratulujemy zarządowi Samorządu Uczniowskiego, życzymy wielu pomysłów i zapału do pracy w nowym roku szkolnym 2020/2021.

Archiwa
Skip to content