„Fabryka kompetencji kluczowych” – rekrutacja

W dniach 18 – 29 stycznia 2021 odbywa się rekrutacja uczniów do projektu „Fabryka kompetencji kluczowych” Program współfinansowany jest z funduszy UE, realizowany w szkole w latach 2019-2021

Informacje ogólne o projekcie „Fabryka kompetencji kluczowych”

Od roku 2019 do 2021 w szkole realizowany jest projekt wsparty funduszami pochodzącymi z Unii Europejskiej „Fabryka kompetencji kluczowych”. Skierowany jest on do uczniów klas I – VI oraz klas VIII.

Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Osi Priorytetowej VIII Edukacja, Działanie 8.4 Upowszechnienie edukacji przedszkolnej oraz wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie ogólne oraz uczniów uczestniczących w kształceniu podstawowym, gimnazjalnym, ponadpodstawowym i ponadgimnazjalnym w ramach Strategii ZIT dla Koszalińsko – Kołobrzesko – Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego.

Celem projektu jest podniesienie u uczniów szkoły kompetencji kluczowych na potrzeby przyszłego zatrudnienia poprzez:
1. wdrożenie programów indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalnymi
potrzebami edukacyjnymi,
2. prowadzenie zajęć rozwijających kompetencje kluczowe,
3. prowadzenie zajęć rozwijających kompetencje z zakresu TIK,
4. stosowanie nauczania opartego na metodzie eksperymentu,
5. objęcie wszystkich uczniów kl. VIII uczestniczących w projekcie ofertą indywidualnego i grupowego doradztwa zawodowego,
Udział uczniów w projekcie jest bezpłatny.

Wartość całego projektu realizowanego w roku szkolnym 2019/2020 i 2020/2021 dla naszej szkoły wynosi 120 260 zł. Na wartość projektu składają się:
– koszt zakupu pomocy dydaktycznych – 26 980 zł
– koszt prowadzenie zajęć – 93280 zł

Wartość całego projektu realizowanego w roku szkolnym 2019/2020 i 2020/2021 dla naszej szkoły wynosi 120 260 zł. Na wartość projektu składają się:
– koszt zakupu pomocy dydaktycznych – 26 980 zł
– koszt prowadzenie zajęć – 93280 zł

https://sp-konikowo.edu.pl/wp-content/uploads/2021/01/Dokumenty-do-projektu-2.pdf

Archiwa
Skip to content