„Każdy inny – wszyscy równi”

„Każdy inny, wszyscy równi” jest programem profilaktycznym przygotowanym przez pedagoga szkolnego oraz wychowawcę kl. 3. Celem programu jest kształtowanie szacunku
i zrozumienia wobec innych, uwrażliwienie w zakresie rozpoznawania form zachowań dyskryminujących oraz przeciwdziałanie wykluczeniu z grupy.

W ramach programu uczniowie kl. 3 odbyli zajęcia z pedagogiem. Była to część pierwsza, która nosiła tytuł „Moc słów”. Zadaniem zajęć było  uświadomienie uczniom roli i znaczenia słów. Uczniowie aktywnie uczestniczyli w zajęciach, wypowiadali się na temat słów, które są dla nich  wspierające oraz wspólnie likwidowaliśmy „słowa mrówki” których nikt nie chce słyszeć od drugiego człowieka. Druga część odbędzie się w kwietniu.

Opracowanie : A. Kordek – Wiszniewska,  pedagog

Archiwa