Medal Komisji Edukacji Narodowej

„Jestem nie po to, aby mnie kochali i podziwiali, ale po to, abym ja działał i kochał. Nie obowiązkiem otoczenia pomagać mnie, ale ja mam obowiązek troszczenia się o świat, o człowieka”.  J. Korczak


Nauczycielka naszej szkoły Pani Marlena Łuczak otrzymała Medal Komisji Edukacji Narodowej. Medal jest polskim odznaczeniem resortowym nadawanym przez Ministra Edukacji Narodowej, za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania, w szczególności w zakresie działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, twórczości dla dzieci i młodzieży oraz kształcenia i doskonalenia nauczycieli.

Pani Marlena Łuczak jest nauczycielem edukacji wczesnoszkolnej z 22 letnim stażem pracy. Od 1 września 2006 r. pracuje w Szkole Podstawowej im. W. Szymborskiej w Konikowie. W 2010 r. uzyskała stopień nauczyciela dyplomowanego. Stale podwyższa swoje kwalifikacje na studiach podyplomowych oraz szkoleniach. Jest pomysłodawcą i realizatorem międzyszkolnych konkursów „Mały Ekolog” oraz „Festiwal piosenki jesiennej”. Pod jej kierunkiem uczniowie osiągają wysokie wyniki w konkursach na szczeblu gminy, powiatu, województwa oraz ogólnopolskich. Była opiekunem SKO oraz Samorządu Uczniowskiego. Pracuje na rzecz organizacji związkowych – ZNP. Była wychowawcą podczas kolonii letnich na terenie gminy. Jest autorem oraz realizatorem innowacji pedagogicznej „Czytanki Magdy, Julki i Hanki”, z uczniami bierze udział w projektach i programach ogólnopolskich. W pracy dydaktycznej wykorzystuje narzędzia TIK. Angażuje się w prace na rzecz szkoły. W czasie wakacji przeprowadziła z rodzicami uczniów remont sali lekcyjnej, którego koszt wyniósł około 2.000 zł. Była współrealizatorem projektu „Kiedy przybywa Boża Dziecina, do szopki siada cała rodzina”. Jest autorem projektu „Tajemniczy ogród”, uzyskała dla szkoły dotację w wysokości 5.250 zł, na utworzenie ogrodu dydaktycznego.

Za osiągnięcia w pracy dydaktyczno – wychowawczej oraz za podejmowanie wielu działań na rzecz środowiska lokalnego, zwłaszcza na rzecz promocji szkoły i gminy wielokrotnie otrzymała nagrodę Dyrektora Szkoły oraz w 2016 r. nagrodę Wójta Gminy Świeszyno. Za wzorowe prowadzenie Gromady Zuchów oraz wyróżniającą pracę dla Hufca ZHP Sławno otrzymała Odznaki za zasługi w stopniu brązowym oraz srebrnym.

Praca z dziećmi jest dla niej przede wszystkim pasją. Każdego dnia dąży do tego, aby jej uczniowie czuli się bezpiecznie i mieli odpowiednie warunki do przyswajania wiedzy oraz nabywania umiejętności niezbędnych w ich dalszym rozwoju.

Archiwa
Skip to content