„Loguj się z głową!” w klasie III

Uczniowie klasy III rozpoczęli realizację programu edukacyjno-profilaktycznego z zakresu edukacji informatycznej „Loguj się z głową!”. Podstawowe założenia programu to dostarczenie uczniom wiedzy dotyczącej bezpiecznego korzystania z Internetu, kształtowanie postaw, które sprzyjają bezpieczeństwu w sieci oraz ochrona dzieci przed e-uzależnieniami. Program rekomendowany jest przez Ministerstwo Edukacji oraz Ministerstwo Zdrowia. Pierwsze zajęcia odbyły się 9 marca 2021r. i nosiły tytuł „Na tropach Dzikiej Bandy. Złodziej Czasu”. Dzieci przeczytały powitalnego e-maila od Szeryfa Cyberzachodu, który ostrzegł je przed dziką Bandą Cyberzbirów. Poznały Złodzieja Czasu oraz dowiedziały się, jak można przed nim się ustrzec. Nasze Cyberzuchy wykonały plakaty tematyczne, które zdobią szkolny korytarz i dostarczają wiedzy młodszym kolegom i koleżankom. CDN…

                                                                                 Wychowawca klasy III – Dorota Tomczyk

Archiwa
Skip to content