Zajęcia rozwijające kompetencje matematyczno – przyrodnicze

Fabryka Kompetencji Kluczowych to nazwa projektu, jaki został opracowany przez partnerstwo samorządów skupionych wokół Koszalina. Jego celem jest współpraca samorządów na rzecz podnoszenia jakości edukacji na obszarze Koszalińsko-Kołobrzesko-Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego i rozwijania kompetencji kluczowych uczniów. Skierowany jest on do uczniów klas I – VI oraz klas VIII. W ramach projektu w klasie II odbywają się Zajęcia rozwijające kompetencje matematyczno – przyrodnicze. Uczestniczą w nich uczniowie, przejawiający zainteresowania i uzdolnienia matematyczno – przyrodnicze, lubiący się uczyć, zdobywać nowe doświadczenia a także uczniowie, którzy są ciekawi świata. Realizacja programu ma na celu poszerzenie i pogłębienie wiadomości i umiejętności, rozwijanie pomysłowości w myśleniu i działaniu oraz przekazanie uczniom w nowy, atrakcyjny sposób treści z zakresu matematyki i przyrody. Pomaga zagospodarować czas wolny tak, aby nie było w nim miejsca na nudę. Każde zajęcia zakończone są ciekawym eksperymentem. Uczniowie uczestniczą w nich z wielkim zaangażowaniem. M. Łuczak

Archiwa