Wyniki wyborów do prezydium Samorządu Uczniowskiego

Wyniki wyborów do prezydium Samorządu Uczniowskiego

W dniu 17.09.2021 r. przeprowadzone zostały w naszej szkole wybory do prezydium Samorządu Uczniowskiego. Poprzedzone były kampanią wyborczą, w trakcie której kandydaci prezentowali swoje programy. Uprawnieni do głosowania byli wszyscy uczniowie szkoły od klasy II do VIII. Wzięło w nim udział 146 uczniów wybierających swoich przedstawicieli spośród 6 kandydatów. Komisja wyborcza w składzie: Julia Anarowicz, Igor Michalski, Karol Wojciechowski oraz opiekun SU: Urszula Kasztelan, czuwała nad prawidłowym przebiegiem głosowania i po jego zakończeniu dokonała obliczeń głosów.

Zgodnie z Regulaminem w skład prezydium Samorządu Uczniowskiego weszło 6 osób, z następującym przydziałem czynności w roku szkolnym 2021/2022:

PRZEWODNICZĄCY SU

MACIEJ BANAT

ZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCEGO

IGOR ZAWIEROWSKI

SEKRETARZ

JULIA BARANOWSKA

MAGDALENA ZIELIŃSKA – CZŁONEK

ZUZANNA SIENKIEWICZ – CZŁONEK

MARIA TCHÓRZKA – CZŁONEK

Archiwa