Bezpieczeństwo w szkole – spotkanie z policjantką

        

                                                                                            „W drodze do szkoły nie spotka mnie nic złego,
                                                                                                 bo znam już przepisy ruchu drogowego”

Takie motto przyświecało spotkaniu klas 1. z funkcjonariuszką policji – Panią st. sierżant Agnieszką Kalwą – Pacer. Tematem pogadanki było, podobnie jak w klasach drugich, „Bezpieczeństwo na drodze” oraz zapoznanie dzieci z jednym z najbardziej znanym zawodów służb społecznych. Pani policjantka przypomniała zasady bezpiecznego poruszania się po drodze, zachęciła do wyposażenia ubiorów i plecaków w elementy odblaskowe, przestrzegała również przed zabawami w pobliżu jezdni i w miejscach niebezpiecznych. Dodatkowo, Pani policjantka przeprowadziła prelekcję dotyczącą zasad zachowania uczniów w klasie i szkole
oraz przypomniała o obowiązkach, jakie spoczywają na uczniach i rodzicach podczas nauki w placówce. Dzieci aktywnie uczestniczyły w spotkaniu, zadawały pytania i włączały się
w dyskusję.

Bardzo dziękujemy Pani Agnieszce za poświęcony nam czas i zapraszamy ponownie.

                                                                                                      Opracowała: Dorota Tomczyk

Archiwa