Biblioteka szkolna miejscem przyjaznym

W naszej szkole, w minionych miesiącach odbył się cykl lekcji bibliotecznych mający na celu kształcenie i rozwijanie czytelnictwa wśród uczniów oraz ukazanie biblioteki szkolnej jako miejsca przyjaznego uczniom. Podczas spotkań przedstawione zostały nowe tytuły książek poszerzające wiedzę i rozwijające zainteresowania czytelnicze. W klasach młodszych lekcje oparte były na opowiadaniach i bajkach zawartych w tomie ,,Bajkoterapia” autorstwa wielu cenionych pisarzy, aktorów, dziennikarzy. W klasach starszych przedstawiono wartościowe pozycje czytelnicze, nowości z kręgu literatury pięknej, powieści obyczajowej, fantastyki i fantasy, powieści detektywistycznej oraz wielu innych gatunków literackich. Obserwując znaczny wzrost czytelnictwa wśród naszych uczniów, można śmiało stwierdzić, iż założone cele cyklu spotkań bibliotecznych zostały w pełni osiągnięte. Liczymy, iż wskaźnik czytelnictwa w naszej szkole będzie wciąż rósł, a młodym czytelnikom życzymy wielu wspaniałych chwil z książką.

Archiwa