Fabryka Kompetencji Kluczowych – zakończenie projektu

We wrześniu 2019r.  w Szkole Podstawowej w Konikowie rozpoczęliśmy realizację zajęć w ramach prowadzonego w szkole projektu skierowanego do uczniów klas I – VI oraz klas VIII „Fabryka Kompetencji Kluczowych” który uzyskał dofinansowanie w ramach Działania 8.4 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego. Realizacja projektu została zakończona w październiku 2021r.

Projekt wsparty był funduszami pochodzącymi z Unii Europejskiej, jego celem była współpraca samorządów na rzecz podnoszenia jakości edukacji na obszarze Koszalińsko – Kołobrzesko – Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego  i rozwijania kompetencji kluczowych uczniów. Szkoła została doposażona w pomoce dydaktyczne oraz narzędzia TIK niezbędne do prowadzenia zajęć. Poprzez realizację projektu poprawie uległa efektywność regionalnego systemu edukacji. Projekt realizowany był w 30 szkołach w regionie przez okres dwóch lat.

W ramach projektu prowadzone były następujące zajęcia: koło teatralne rozwijające ekspresję kulturalną, rozwijające umiejętność posługiwania się językiem angielskim, wyrównawcze z języka polskiego, wyrównawcze z matematyki, korekcyjno-kompensacyjne, rozwijające kompetencje matematyczno – przyrodnicze, informatyki z robotyką dla uczniów oraz zajęcia logopedyczne.

Archiwa