Międzynarodowy Dzień Bezpiecznego Internetu

W tym roku ze względu na ferie zimowe Dzień Bezpiecznego Internetu został zorganizowany w naszej szkole w ostatnim tygodniu poprzedzającym ferie.

Pedagog szkolny wraz z nauczycielem informatyki realizowali w tym roku szkolnym program „Loguj się z głową” który obejmował uczniów klas 1-8. Uczniowie nabywali wiedzę na temat niebezpieczeństw i zagrożeń jakie mogą spotkać w Internecie, zalet i wad płynących
z korzystania z Internetu a także alternatywnych sposobów na spędzanie czasu wolnego.
W ramach zajęć wykorzystano: aplikacje „Rysia i Tolek w Cyberświecie”, projekty „Sieciaki.pl” oraz zasoby „Fundacji poza schematami”.

Uczniowie klas starszych oglądali także filmy edukacyjne „Jak bezpiecznie korzystać
z Internetu?”, „Cyberprzemoc”. Przygotowali także plakaty związane z bezpieczeństwem
i świadomym korzystaniem z  Internetu. Prace uczniów zostały zaprezentowane w formie gazetek tematycznych na korytarzach szkoły w ostatnim tygodniu przed feriami i w ten sposób nasza szkoła uczciła Międzynarodowy Dzień Bezpiecznego Internetu, który przypada w tym roku 8 lutego.

Opracowanie: A. Kordek –Wiszniewska, Daniel Irzyk

Archiwa