Warsztaty w kl. 7

Dnia 12 kwietnia 2022 roku uczniowie klasy VII  uczestniczyli w Debacie Alkoholowej zorganizowanej przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Debata Alkoholowa to program rekomendowany przez Krajowe Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom. Warsztaty prowadził  Mariusz Chajęcki który jest trenerem rozwoju osobistego z praktyką w projektowaniu i prowadzeniu szkoleń rozwojowych dla dzieci i młodzieży. W sposób ciekawy przeprowadził  warsztaty profilaktyczne dzięki którym uczniowie mogli poszerzyć swoją wiedzę i zweryfikować to co było im do tej pory znane na temat uzależnień. Prowadzący przekazał pedagogowi szkolnemu swoje spostrzeżenia dotyczące uczniów, pracy z nimi jak również zasobu ich wiedzy w temacie uzależnień od alkoholu.


Opracowanie : A. Kordek-Wiszniewska, pedagog

Archiwa
Skip to content