„Porozmawiajmy o bezpieczeństwie – profilaktyka uzależnień wśród dzieci i młodzieży”

Dnia 28.04.2022 roku w Auli Politechniki Koszalińskiej odbyła się debata społeczna: „Porozmawiajmy o bezpieczeństwie – profilaktyka uzależnień wśród dzieci i młodzieży
w której nasza szkoła również uczestniczyła. Spotkanie zorganizowała mł. asp. Beata Gałka – Specjalista Zespołu ds. Nieletnich i Patologii Społecznych Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Koszalinie. Celem konferencji było wyposażenie przedstawicieli placówek szkolnych dyrektorów i pedagogów w wiedzę i umiejętności niezbędne podczas pracy z dziećmi i młodzieżą, które wykazują przejawy uzależnienia. Prelegentami byli m.in. mgr Wiktor Łuczak  psycholog i pedagog, certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień oraz terapeuta dialogu motywującego. Biegły sądowy w przedmiocie uzależnienia od alkoholu. Wiceprezes Centrum Psychoterapii i Leczenia Uzależnień ANON w Koszalinie a także mgr Natalia Dawidowska psycholog, certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii. Pracownik Poradni Zdrowia Psychicznego Szpitala MSWiA w Koszalinie oraz Poradni Profilaktyki
i Terapii Uzależnień dla dzieci i młodzieżyw Koszalinie. W przypadku zaobserwowania u dzieci lub młodzieży początków uzależnienia można szukać wsparcia w Ośrodku Profilaktyki i Terapii Uzależnień dla Dzieci i Młodzieży w Koszalinie na ul. Zwycięstwa 168 tel. 94 341 01 01.

Opracowanie : A. Kordek-Wiszniewska, pedagog

Archiwa