„Przemoc niejedno ma imię”


Nasza szkoła otrzymała z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Koszalinie materiały
w ramach lokalnej kampanii społecznej pn. „Przemoc boli” w ramach Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Powiecie Koszalińskim na lata 2018-2025.

Zostaliśmy poproszeni jako szkoła o przekazanie komiksów pn. „Przemoc niejedno ma imię” , które mają służyć zwiększeniu wiedzy na temat zjawiska przemocy w rodzinie. Ponieważ otrzymaliśmy określoną liczbę komiksów – dla osób, które nie otrzymały a chciałyby się zapoznać – komiksy są dostępne na stronie https://pcprkoszalin.pl/ w zakładce aktualności.

Opracowanie:

A. Kordek-Wiszniewska

Archiwa