Sprzątanie świata 2022

„Sprzątanie świata”- akcja, która w tym roku przebiega pod hasłem „Wszystkie śmieci są nasze”, tradycyjnie była realizowana przez uczniów naszej Szkoły. Nauczyciele biologii, przyrody, geografii oraz wychowawcy, systematycznie wprowadzali elementy ochrony środowiska i efektywnej segregacji podczas różnych zajęć edukacyjnych. Podejmowane przez nauczycieli działania kształtowały wzrost świadomości uczniów i postrzeganie Ziemi jako wspólne dobro wszystkich. Każda klasa wykonała plakat promujący akcję. 16 września wyposażeni w worki, rękawiczki i uśmiechy uczniowie i nauczyciele udali się w wyznaczony rejon do porządkowania. Czystością zalśnił teren wokół szkoły. Dzięki słonecznej pogodzie akcja przebiegła szybko i sprawnie, dała poczucie dobrze spełnionego obowiązku i znakomicie wykonanej pracy. Mając na uwadze hasło tegorocznej kampanii zachęcamy wszystkich do czynnego udziału w dbaniu o naszą planetę.

                                                                Opiekun akcji Judyta Nowak

Archiwa