Otrzymaliśmy dofinansowanie do projektu „Mali Ekolodzy w szkole i w domu”!

W roku szkolnym 2022/2023 wystartowaliśmy w konkursie grantowym w ramach ścieżki „Działaj Lokalnie i ekologicznie 2022” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności i Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce. Nasz projekt przygotowany przez nauczycielki panią Marlenę Łuczak oraz Ewę Pawlik otrzymał dofinasowanie w kwocie 3.000 zł. Planowane działania mają na celu wzmocnienie edukacji ekologicznej w szkole oraz rozwijanie postawy odpowiedzialności za środowisko naturalne. Cele naszego projektu zostały tak zaplanowane, aby kształtować i rozwijać wiadomości, umiejętności i postawy ekologiczne wśród dzieci, ich rodzin oraz lokalnej społeczności. Wspólny kierunek działań proekologicznych może znacząco wpłynąć na przyszłość naszej planety. Głównymi działaniami projektu będą: założenie i prowadzenie w szkole koła „Małego Ekologa”  z wykorzystywaniem zasobów „Programu z Pandą” WWF, organizacja Happeningu ekologicznego podsumowującego akcję Sprzątania świata, obchody Światowego Dnia Drzewa – akcja sadzenia drzew i cebulek kwiatowych, organizacja warsztatów „Naturalne środki czyszczące DIY i kosmetyki”, prowadzenie warsztatów „Ekoszycie – drugie życie materiałów”, obchody Dnia Zdrowego Śniadania – spotkanie z dietetykiem „Dieta przyjazna planecie”, wykonywanie oraz degustacja zdrowego śniadania i przekąsek – promowanie zdrowego odżywiania, przeprowadzenie „Warsztatów z Misiem polarnym” – zmiany klimatyczne, wystawa plakatów oraz prac plastyczno – technicznych. Podsumowaniem projektu będzie przeprowadzenie konkursu na „Biżuterię ekologiczną” – przygotowanie wystawy prac dla społeczności lokalnej. Rezultatem projektu będzie podniesienie świadomości ekologicznej wśród dzieci i dorosłych, zdobycie przez uczniów szerokiej wiedzy na temat ekologii, poznanie zasad ochrony środowiska oraz wykorzystywanie zdobytej przez uczniów wiedzy w praktyce.

Archiwa
Skip to content