Edukacja przez film

Czy przyjaźń między człowiekiem a dzikim zwierzęciem jest możliwa? Na to pytanie znają już odpowiedź uczniowie klas czwartych naszej szkoły oraz uczniowie kl. III a, którzy wraz z opiekunami dnia 28.10.2022 r. odwiedzili koszalińskie Multikino. Edukacyjny film pt. ,,King mój przyjaciel lew” pozwolił na poznanie wielu odpowiedzi, dotyczących relacji między człowiekiem a zwierzęciem, relacji międzyludzkich, słabości i siły jaką dysponuje człowiek w zetknięciu z problemem. Film podejmuje także tematykę rezerwatów przyrody, parków narodowych, ochrony gatunków zagrożonych wyginięciem oraz roli i ingerencji człowieka w świat natury. Na podstawie filmu w każdej z klas została przeprowadzona lekcja tematyczna, z której uczniowie dowiedzieli się o działalności rezerwatów przyrody, poznali zagrożone gatunki zwierząt oraz sposoby ich ratowania.

Archiwa
Skip to content