Koszalińska Szkoła Ćwiczeń

Miło nam poinformować, że Szkoła Podstawowa w Konikowie i Szkoła Podstawowa w Świeszynie zaproszone zostały do współpracy w związku z projektem ,,Koszalińska Szkoła Ćwiczeń” realizowanym przez Gminę Miasto Koszalin, Zespół Szkół nr 1 w Koszalinie i Miejską Poradnię Psychologiczno- Pedagogiczną w Koszalinie. Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój we współpracy z Politechniką Koszalińską i Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie. Jego celem jest poprawa funkcjonowania w zakresie rozwoju u uczniów kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych, niezbędnych na rynku pracy, obejmujących między innymi umiejętności matematyczno- przyrodnicze, umiejętności posługiwania się językami obcymi, umiejętności korzystania z technologii informacyjno- komputerowych. W ubiegłym roku szkolnym we współpracy z Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie opracowana została diagnoza naszych szkół. Był to drugi etap realizacji projektu (pierwszy polegał na przygotowaniu Zespołu Szkół nr 1 w Koszalinie do pełnienia roli Szkoły Ćwiczeń). 8 listopada 2022 roku odbyła się konferencja inauguracyjna Koszalińskiej Szkoły Ćwiczeń. Świeszyno reprezentowała Wójt Gminy Pani Ewa Korczak. Dyrektorzy i nauczyciele ze szkół w Konikowie i Świeszynie mogli zobaczyć nowoczesne pracownie matematyki, informatyki, fizyki, przedmiotów przyrodniczych i języków obcych. W trzecim etapie realizacji projektu przewidziane są warsztaty, konsultacje i lekcje pokazowe dla nauczycieli szkół współpracujących z koszalińskim Ekonomem.

Archiwa
Skip to content