Warsztaty z misiem polarnym – „Mali Ekolodzy w szkole i w domu”

„Nie ocalimy wszystkiego, co byśmy pragnęli. Ale uratujemy o wiele więcej, niż mogłoby ocaleć, gdybyśmy w ogóle nie podjęli naszych starań” Sir Peter Scott

W ramach realizacji projektu „Mali Ekolodzy w szkole i w domu”, który uzyskał dofinansowanie w konkursie grantowym „Działaj lokalnie i ekologicznie” uczniowie wzięli udział w „Warsztatach z Misiem polarnym”, które miały na celu pozyskanie wiedzy dotyczącej globalnego ocieplenia. Dowiedzieli się jak możemy zmniejszyć tempo globalnego ocieplenia, podejmując działania w swoim najbliższym otoczeniu, o ile chcemy, żeby w przyszłości można było żyć w czystym, zdrowym otoczeniu oraz realizować swoje plany bez obawy o żywność czy wodę. Chętni uczniowie uczęszczali również na zajęcia koła ekologicznego prowadzonego przez panią Ewę Pawlik. Podczas zajęć prowadzone były działania z zakresu edukacji globalnej w tym działania pro-ekologiczne i związane z klimatem. Uczestnicy i uczestniczki programu rozpoznawali składniki pogody, uczyli się o przyczynach i skutkach zmian oraz o sposobach ochrony klimatu. Przeprowadzali również doświadczenia chemiczne, oglądali pokazy filmów edukacyjnych, rozwiązywali quizy. Podczas zajęć uczestnicy korzystali z zasobów WWF. Prace, które powstały podczas warsztatów oraz zajęć koła ekologicznego zamieszczone zostały na wystawie tematycznej.

Archiwa