Porozmawiajmy o zdrowiu i nowych zagrożeniach

Wojewódzki Program Profilaktyki Używania Substancji Psychoaktywnych w tym nowych narkotyków „Porozmawiajmy o zdrowiu i nowych zagrożeniach” to program profilaktyczny, którego celem jest zapobieganie używaniu substancji psychoaktywnych, w szczególności nowych narkotyków przez osoby młode. W tym roku w naszej szkole realizowany jest w kl. 5 i kl. 7

Pedagog szkolny wprowadził uczniów w temat zagrożeń, natomiast sierżant Maria Bendykowska przedstawiła uczniom konsekwencje prawne i niebezpieczeństwa związane z używaniem dopalaczy i narkotyków. Omówiono również temat papierosów i e-papierosów, o których uczniowie myślą jak o „mniej szkodliwych” i „mających ciekawe smaki”. Uczniowie aktywnie uczestniczyli w zajęciach, przy tej okazji otrzymali również materiały edukacyjne w postaci komiksu „Mocarz” w ramach akcji społecznej „Stop Dopalaczom”. Druga cześć programu na temat chemicznej strony substancji uzależniających zostanie przeprowadzona przez pracownika Państwowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Koszalinie.

Archiwa
Skip to content