Debata „Miejsce dzieci pokrzywdzonych przestępstwem w kontekście praw człowieka oraz podejścia instytucjonalnego”

Dnia 22.03.2023 roku Wydział Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Koszalinie zorganizował debatę „Miejsce dzieci pokrzywdzonych przestępstwem w kontekście praw człowieka oraz podejścia instytucjonalnego”, która miała miejsce w auli KMP Koszalin. Wśród zaproszonych gości byli przedstawiciele szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych z terenu Koszalina i powiatu. Prelekcje wygłosili reprezentanci instytucji zajmujących się wsparciem i problemami najmłodszych.

Wystąpienia w trakcie debaty wygłosili st. insp. Działu Pomocy Instytucjonalnej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Koszalinie Radosław Płoszaj, główny specjalista w Zespole ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Centrum Usług Społecznych w Koszalinie Grzegorz Hamera, kierownik Działu Pieczy Zastępczej w Centrum Usług Społecznych w Koszalinie Dominika Tłuszczak, przedstawiciel Okręgowego Ośrodka Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem w Koszalinie Karolina Gargas oraz przedstawiciel Aresztu Śledczego w Koszalinie Justyna Przygudzka – Krzemień.

Opracowanie : A. Kordek-Wiszniewska, pedagog

Archiwa