„Cukierki” w naszej szkole

Uczniowie klas pierwszych naszej szkoły zostali objęci Programem Wczesnej Profilaktyki „Cukierki”. Program powstał w oparciu o bajkę autorstwa Agnieszki Grzelak o tym samym tytule. Celem programu było: przybliżenie dzieciom podstawowych informacji na temat środków uzależniających i zagrożeń z nimi związanych; rozwijanie samodzielnego i twórczego myślenia; kształtowanie umiejętności troski o własne bezpieczeństwo w relacjach z innymi; nauka postaw asertywnych względem osób nieznajomych. Podczas zajęć wykorzystano metody aktywizujące. Różnorodne zabawy, w których wszyscy uczestniczyli z ogromnym zaangażowaniem sprzyjały również integracji całego zespołu klasowego.

Opracowanie : A. Kordek- Wiszniewska, pedagog

Archiwa