Wybory do Samorządu Uczniowskiego

W dniu 29.09.2023 r. przeprowadzone zostały w naszej szkole wybory do prezydium Samorządu Uczniowskiego. Poprzedzone były kampanią wyborczą , w trakcie której kandydaci prezentowali swoje programy. Uprawnieni do głosowania byli wszyscy uczniowie szkoły od klasy III do VIII. Komisja wyborcza w składzie: Oliwia Owczarek, Michalina Kęcińska oraz opiekun SU: Urszula Kasztelan, czuwała nad prawidłowym przebiegiem głosowania i po jego zakończeniu dokonała obliczeń głosów.

Zgodnie z Regulaminem w skład prezydium Samorządu Uczniowskiego weszło 5 osób, z następującym przydziałem czynności w roku szkolnym 2023/2024

PRZEWODNICZĄCA SU

Julia Jeleń

ZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCEJ

Weronika Gnyś

SEKRETARZ

Filip Pastuszyński

Ewa Kamys– CZŁONEK

Oliwier Zięba– CZŁONEK

Archiwa