Sprzątamy dla Polski 2023

Nasza szkoła  brała udział w akcji „Sprzątamy dla Polski”, której finał odbył się 4 października 2023 r. Klasa 3b pod opieką nauczyciela Doroty Tomczyk oraz klasa 8 z nauczycielem Andrzejem Bezmianem zebrali 10 worków śmieci z terenu boiska, placu przed szkołą oraz szkolnych parkingów samochodowych. Następnie przeprowadzono segregację odpadów. Celem przedsięwzięcia jest promowanie postawy odpowiedzialności społecznej, oraz troski o środowisko naturalne. Akcja została sfotografowana i udokumentowana w mediach społecznościowych. Chętni oraz aktywni uczniowie po zakończeniu akcji zostali członkami Ligi Ochrony Przyrody powiększając szkolne koła LOP o 11 osób.

Organizatorem inicjatywy jest ogólnopolska Fundacja „Sprzątamy dla Polski”.

Archiwa