Wolontariat szkolny

Podsumowanie pierwszych październikowych oraz listopadowych akcji wolontariatu. W naszej szkole w dniach 22.10 – 3.11 odbyła się akcja wolontariatu pt. „Światełko” z udziałem uczniów klasy 7 i 8. Uczniowie przynosili znicze do szkoły aby następnie zapalić je na opuszczonych i zaniedbanych grobach w okolicznych cmentarzach 1 listopada. W akcji tej wzięło udział 21uczniów. 17 uczniów klas 7 i 8 zadbało o nieznane, zapomniane groby czyszcząc i porządkując je wnosząc własny wkład do pomięci o zmarłych. 1 listopada odbyła się na cmentarzu zbiórka pieniędzy na rzecz koszalińskiego hospicjum, w której uczestniczyła nasza uczennica Julia Kowalczyk z klasy 8 wraz z mamą. Uważamy, iż akcje te są bardzo potrzebne w obecnym skomercjalizowanym świecie. Zwłaszcza, że zawsze są osoby, którym stan zdrowia lub odległość nie pozwala odwiedzić groby bliskich. Warto pomagać innym. Zachęcamy społeczność szkolną do udziału w akcjach naszego wolontariatu. Obecnie prowadzimy zbiórkę darów na rzecz Domu Samotnej Matki w Koszalinie na ulicy Wojska Polskiego. Opiekunem naszej grupy dot. opisanych akcji jest nauczyciel Andrzej Bezmian.

                                                                       Julia Kowalczyk, Andrzej Bezmian

Archiwa