Międzynarodowy Dzień Bez Przemocy

W ramach Międzynarodowego Dnia Bez Przemocy w Szkole Podstawowej w Konikowie odbył się szereg różnych działań profilaktycznych. Obchody tego dnia zostały rozpoczęte we wrześniu i zakończone w połowie października. W tym czasie,  uczniowie naszej szkoły zostali zapoznani ze zjawiskiem agresji i przemocy rówieśniczej oraz domowej. Specjalny gość – funkcjonariusz policji pani Maria Bendykowska przeprowadziła zajęcia w klasach 3 zapoznając uczniów z formami przemocy a także z ich konsekwencjami.

Dla klas 1-3 został zorganizowany klasowy konkurs plastyczny pt: 'Przemocy mówimy -Nie’.
Konkurs, dzięki zaangażowaniu wychowawców pozwolił nie tylko na wykonanie prac plastycznych ale także omówienie zagadnienia jakim jest przemoc i agresja rówieśnicza. Uczniowie, podczas wykonywania plakatów klasowych, pracując w grupach,  integrowali się i budowali postawę koleżeńską. Nagrodzone prace zawisły na korytarzach szkolnych uzupełniając gazetki tematyczne.

W klasach  starszych 4-6, zostały przeprowadzone warsztaty profilaktyczne podczas których były omawiane i interpretowane zagadnienia dotyczące przemocy i agresji z perspektywy ofiary, świadka i sprawcy. Jak się okazało, uczniowie posiadają dużą wiedzę na ten temat i chętnie oraz w aktywny sposób uczestniczyli w zajęciach a także odgrywali scenki teatralne. Dla uczniów klas 7-8 przygotowano spotkanie z adwokatami, którzy omówili zagadnienie przemocy w Internecie.

Zorganizowanie obchodów Międzynarodowego Dnia Bez Przemocy było możliwe dzięki finansowemu wsparciu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej zaś otrzymane środki, zostały przeznaczone na zakup nagród, pomocy do zajęć oraz warsztatów dla dzieci. Rozdano również otrzymane ulotki.

Opracowanie: Aneta Turek i Anna Kordek-Wiszniewska

Archiwa
Skip to content