godlo polski.svg

Patron

Drukuj

 Szymborska zmniejsz.

Wybór patrona Szkoły Podstawowej w Konikowie

Dnia 16 maja 2012r. odbyły się wybory imienia patrona szkoły przez rodziców, natomiast dnia 04 czerwca 2012r. odbyły się wybory imienia patrona szkoły przez uczniów i pracowników szkoły. W dniu 05 czerwca podliczone zostały głosy oddane przez uczniów, pracowników szkoły i rodziców.

Oddanych zostało 251 głosów, w tym na:

1.Mikołaj Kopernik - 63

2.Janusz Korczak - 85

3.Wisława Szymborska - 103

Patronem Szkoły Podstawowej w Konikowie została Wisława Szymborska

Kilka słów o Wisławie Szymborskiej

Wisława Szymborska, według dokumentu chrztu Maria Wisława Anna Szymborska, ur. 2 lipca 1923 na Prowencie, który obecnie należy do Kórnika, zm. 1 lutego 2012 w Krakowie, polska poetka, eseistka, krytyk literacki, tłumaczka, felietonistka; członkini założycielka Stowarzyszenia Pisarzy Polskich (1989), członkini Polskiej Akademii Umiejętności (1995), laureatka Nagrody Nobla w dziedzinie literatury (1996), odznaczona Orderem Orła Białego (2011). Wisława Szymborska debiutowała na łamach "Dziennika Polskiego" wierszem Szukam słowa w 1945. W 1952 w Spółdzielni Wydawniczej "Czytelnik" wydała pierwszy tom poetycki Dlatego żyjemy, w tym samym roku została członkiem Związku Literatów Polskich. W latach 1953 - 1966 była kierownikiem działu poezji "Życia Literackiego", następnie w latach 1967 - 1981 publikowała tam felietony Lektury nadobowiązkowe, które pisała do 2002. W 1983 nawiązała współpracę z "Tygodnikiem Powszechnym". Od 1988 była członkiem Pen Clubu, od 2001 była członkiem honorowym Amerykańskiej Akademii Sztuki i Literatury.

Twórczość literacka

Pierwsze wiersze opublikowała w krakowskim "Dzienniku Polskim", następnie w "Walce" i "Pokoleniu". W latach 1947-1948 była sekretarzem dwutygodnika oświatowego "Świetlica Krakowska" i "między innymi" zajmowała się ilustracjami do książek. Debiutem książkowym został wydany w roku 1952 tomik wierszy Dlatego żyjemy. Szymborska została przyjęta do Związku Literatów Polskich. Była także członkiem Stowarzyszenia Pisarzy Polskich. W latach 1953-1981 była członkiem redakcji "Życia Literackiego", gdzie od 1968 roku prowadziła stałą rubrykę "Lektury nadobowiązkowe", które zostały później opublikowane także w formie książkowej. W latach 1981-1983 wchodziła w skład zespołu redakcyjnego krakowskiego miesięcznika "Na Głos". Kiedy w latach 80. rozwiązane zostało krakowskie "Pismo", publikowała we wrocławskiej Odrze. Tu opublikowała m.in. wiersz "Kot w pustym mieszkaniu". W twórczości Wisławy Szymborskiej ważne miejsce zajmują także limeryki, z tego względu zasiadała ona w Loży Limeryków, której prezesem jest jej sekretarz Michał Rusinek. Wisława Szymborska uznawana jest również za twórczynię i propagatorkę żartobliwych gatunków literackich. Należy do najczęściej tłumaczonych polskich autorów. Jej książki zostały przetłumaczone na 42 języki.

 

 

Monday the 10th. Custom text here.