Rekrutacja 2021/2022

Na rok szkolny 2021/2022 posiadamy 15 wolnych miejsc.

Zasady rekrutacji 2021-22

Wniosek o przyjęcie dziecka do klasy I

Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola

Oświadczenie o wielodzietności

Oświadczenie- samotnie wych.

Oświadczenie o rodzeństwie

Oświadczenie o miejscu zamieszkania

Oświadczenie o kontynuowaniu

Oświadczenie urząd skarbowy

Oświadczenia kryteria samorząd

Oświadczenie