Rekrutacja 2023/2024

 W Oddziale Przedszkolnym Szkoły Podstawowej im. Wisławy Szymborskiej w Konikowie na rok 2023/24 pozostało15 miejsc wolnych dla dzieci w wieku od 5 do 6 lat.

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Wisławy Szymborskiej w Konikowie informuje, że z powodu braku wolnych miejsc do klasy pierwszej rekrutacja uzupełniająca nie zostanie przeprowadzona.