Biblioteka

 

Biblioteka szkolna jest ośrodkiem informacji dla uczniów, nauczycieli i rodziców, którego zadaniem jest służenie realizacji programu nauczania i wychowania oraz przygotowanie uczniów do korzystania z różnych źródeł informacji.

Biblioteka bierze udział w pełnieniu podstawowych funkcji szkoły w stosunku do uczniów: kształcącej, wychowawczej, opiekuńczej, kulturalnej. Głównym celem pracy jest przygotowanie uczniów do samokształcenia w dalszych etapach edukacyjnych.

Praca biblioteki szkolnej trwa 15 godzin tygodniowo. Księgozbiór i czasopisma wypożyczać można na 22 przerwach przez 5 dni w tygodniu. Z biblioteki korzystają uczniowie klas I – VI oraz nauczyciele.

We wrześniu wybierani są asystencji biblioteczni oraz łącznicy klas z biblioteką, którzy systematycznie sprawdzają stan kart czytelniczych i czuwają nad terminowym oddawaniem wypożyczonych książek. W miesiącu grudniu odbywa się uroczyste pasowanie uczniów klasy pierwszej na czytelników szkoły. Prowadzone są zajęcia biblioteczne dla uczniów oraz konkursy plastyczne. Organizowane są kiermasze książki nowej.

Godziny pracy:

Poniedziałek

10.30 – 12.30

Wtorek

  9.15 – 12.30

Środa

10.30 – 12.30

Czwartek

  7.55 – 12.30

Piątek

  9.30 – 11.45

 

                                                                                                            Bibliotekarz Agnieszka Ustianowska

Archiwa
Skip to content