Obchody nadania imienia naszej szkole

 Szymborska zmniejsz.

 

??Ziemio ojczysta, ziemio jasna,

nie będę powalonym drzewem.

Codziennie mocniej w ciebie wrastam??

 

                            Wisława Szymborska

 

 

Szkoła z tradycjami, ale bez patrona?dla miłośników historii

Publiczna Szkoła Podstawowa w Konikowie rozpoczęła swoją działalność w roku szkolnym 1946/47 w budynku nr 13, gdzie obecnie mieści się sklep spożywczy.
1 września 1958r. oddano do użytku obecny gmach szkoły. W 1974r. Szkoła Podstawowa w Konikowie przestała istnieć jako samodzielna placówka, a jej budynek stał się punktem filialnym Zbiorczej Szkoły Gminnej w Świeszynie. Dziesięć lat później budynek został włączony do Szkoły Podstawowej. Z dniem 1 września 1999r. Rada Gminy Świeszyno powołała do istnienia sześcioklasową Szkołę Podstawową w Konikowie
z Oddziałem Przedszkolnym. Jej pierwszym dyrektorem była mgr Małgorzata Serocka – Pinczak, a od 16 marca 2011r. dyrektorem placówki została mgr Dorota Nitka.

Tak oto wygląda krótka historia naszej szkoły, którą wspólnie postanowiliśmy wzbogacić i uszlachetnić poprzez wybór Patrona i nadanie szkole Jego imienia.

 

 

Słów kilka, dlaczego?

W naszej szkole:

* uczymy kochać, szanować i żyć kulturą i tradycją narodu polskiego,

* wychowujemy do szacunku, współpracy i otwartości innych narodów europejskich, ucząc obok polskiego innych języków, kultury, geografii itp.,

* wychowujemy ucznia świadomego i odpowiedzialnego, posiadającego wiadomości
i umiejętności konieczne do przyszłego funkcjonowania we współczesnym świecie.

I właśnie w tym dzisiejszym świecie, niezwykle ważne jest, by wychowanie oprzeć na autorytetach. Dlatego, wspólnie z rodzicami uznaliśmy, że wartościowym będzie znalezienie kogoś takiego dla całej szkolnej społeczności.

 

Jak wybieraliśmy patrona?

W roku szkolnym 2011/2012 podjęliśmy działania zmierzające do wyłonienia kandydata na Patrona naszej szkoły. Spośród wielu zgłoszonych przez uczniów, rodziców i pracowników szkoły kandydatów zdecydowaną większością głosów cieszyli się: Mikołaj Kopernik, Janusz Korczak i Wisława Szymborska.

Przez 3 tygodnie kampanii wyborczej szkoła żyła innym niż zwykle życiem. Na gablotach ujrzeliśmy prezentacje i plakaty zgłoszonych sylwetek. We wszystkich klasach odbyły  się zajęcia dydaktyczne i spotkania wychowawcze. Uwieńczeniem naszych działań był apel szkolny, na którym klasy starsze przedstawiły scenki z życia, działalności i twórczości kandydatów. Spotkania z rodzicami także obfitowały w szereg rozmów i dyskusji na temat właściwego wyboru Patrona.

 

Nastał czas wyborów… nie było łatwo?

Dnia 16 maja 2012r. odbyły się wybory imienia Patrona szkoły przez rodziców, natomiast dnia 04 czerwca 2012r. – przez uczniów i pracowników szkoły. W dniu 05 czerwca podliczone zostały głosy oddane przez całą społeczność szkolną.

Zdecydowaną większością głosów (103) w demokratycznych wyborach na Patrona czy raczej Patronkę naszej szkoły wybraliśmy Wisławę Szymborską, gdyż skupia w sobie wszystkie cechy i wartości, do których staramy się dążyć. Mądra, skromna, sprawiedliwa, pełna miłości
i przyjaźni do ludzi. Taka właśnie była…

 

 

Szkoła uczy, bawi, wychowuje!

Wychodząc naprzeciw potrzebom uczniów, nauczycieli i rodziców, nasza szkoła oferuje szeroką gamę zajęć dodatkowych, wykraczających poza utarte ramy nauczania. Realizujemy:

? Rządowy Program ?Cyfrowa Szkoła?, dzięki któremu otrzymaliśmy nowoczesny sprzęt komputerowy.

? Zajęcia specjalistyczne dla dzieci z trudnościami edukacyjnymi.

? Koła zainteresowań rozwijające uzdolnienia uczniów oraz przygotowujące ich do konkursów, turniejów, olimpiad.

? Programy innowacyjne preferujące zdrowie i bezpieczeństwo dzieci.

 

 

 30 kwietnia 2013 r. odbyło się uroczyste nadanie imienia Szkole Podstawowej

im. Wisławy Szymborskiej w Konikowie

 

417870 196831263797321 156108295 n1

 

W Szkole Podstawowej w Konikowie odbyła się uroczystość nadania imienia Wisławy Szymborskiej. Tego dnia szkoła otrzymała również sztandar, ufundowany przez Gminę Świeszyno. Sztandar wręczył dyrektorowi szkoły Dorocie Nitce ? wójt gminy Świeszyno Ryszard Osiowy.

Przygotowania do tej historycznej dla całej społeczności szkolnej chwili trwały kilkanaście miesięcy. W tym czasie podjęto szereg działań mających na celu zapoznanie  uczniów, rodziców oraz   wszystkich pracowników szkoły 
z wybranym w drodze głosowania Patronem.

 

30 kwietnia 2013 roku uczniowie i nauczyciele udali się do Kościoła Najświętszego Serca Pana Jezusa w Konikowie na uroczystą Mszę św. inaugurującą obchody nadania imienia szkole. Rozpoczęła się ona o godzinie 10.00. Po Mszy uczestnicy uroczystości przemaszerowali do szkoły.

Główna część oficjalnej uroczystości, prowadzona przez panią Urszulę Mróz, miała miejsce w specjalnie na tę okoliczność udekorowanej hali widowiskowo – sportowej. Po odśpiewaniu hymnu państwowego nastąpiło powitanie przybyłych gości. Swą obecnością zaszczycili nas między innymi:

 

– pan Piotr Zientarski ? senator RP,

– pan Krzysztof Rembowski – Zachodniopomorski Wicekurator Oświaty,

– pan Henryk Kuriata – członek Zarządu Powiatu Koszalińskiego,

– pan Dariusz Macul – zastępca Wojskowego Komendanta Uzupełnień ,

– pan Jan Krawczuk – przedstawiciel Oddziału KRUS w Koszalinie,

– pan Ryszard Mroziński – Prezes BBS Darłowo,

– pan Ryszard Osiowy ? Wójt Gminy Świeszyno,

– pan Cezary Czenko – przewodniczący Rady Gminy Świeszyno,

– pani Małgorzata Serocka ? Pinczak ? Kierownik ZOS w Świeszynie,

– radni,

– sołtysi,

– kierownicy jednostek organizacyjnych gminy i oświaty gminnej,

– dyrektorzy zaprzyjaźnionych szkół i przedszkoli,

– rodzice,

– absolwenci szkoły

 

Krótką historię szkoły przedstawiły: jej była uczennica, a obecnie nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej Pani Dorota Tomczyk oraz uczennice klasy drugiej Nina Mielewczyk i Aleksandra Bałdowska.

 

Następnie Wójt Gminy Świeszyno Pan Ryszard Osiowy odczytał Uchwałę Rady Gminy o nadanie Szkole Podstawowej
w Konikowie imienia Wisławy Szymborskiej. Po czym nastąpiło uroczyste przekazanie sztandaru i ślubowanie uczniów. Pani Dyrektor podziękowała za cenny dar, symbol wartości, które są i będą fundamentem pracy szkoły, symbolem działania dla dobra dzieci. Uczniowie przyrzekali służyć Ojczyźnie rzetelną nauką, uczciwą pracą i wzorowym zachowaniem, dbać o dobre imię szkoły, szanować nauczycieli wychowawców, godnie reprezentować szkołę wszystkimi umiejętnościami oraz dochować wierności sztandarowi szkoły.

 

Po tej podniosłej i wzruszającej chwili przyszedł czas na część artystyczną, przygotowaną pod kierunkiem pani Bożeny Kazimierskiej i Barbary Kadeli, przy współpracy z nauczycielami, uczniami i absolwentami naszej szkoły. Program artystyczny był bardzo zróżnicowany, od recytacji, poprzez piosenkę do tańca baletowego.

 

Podczas uroczystości odsłonięta została tablica pamiątkowa z imieniem szkoły.

 

Później głos zabrali goście – złożyli gratulacje oraz serdeczne życzenia z okazji nadania szkole imienia.

 

Nadszedł czas na podziękowania. Słowa wdzięczności od pani Dyrektor skierowane zostały pod adresem sponsorów, którzy wsparli szkołę w organizacji uroczystości, a także do wszystkich przybyłych za uświetnienie swą obecnością uroczystości.

Na zakończenie goście złożyli pamiątkowe wpisy do kroniki szkoły.

 

Goście mieli również okazję obejrzeć kącik Patrona, okolicznościową wystawę poświęconą historii szkoły i jej osiągnięciom, przyjrzeć się gazetkom ściennym nawiązującym tematycznie do twórczości i działalności Wisławy Szymborskiej oraz pracom plastycznym uczniów.

Nadanie imienia szkole było świętem, które zapamiętamy na długo. Teraz nadszedł czas, by udowodnić, że jesteśmy godni nosić imię naszego Patrona.

 

konikowo-szymborska-24.JPG1

 

konikowo-szymborska-36.JPG1

 

konikowo-szymborska-52.JPG1

 

konikowo-szymborska-84.JPG1

 

 

Archiwa