Zebrania z rodzicami

Harmonogram spotkań z rodzicami kl. I – VIII:

        15.09.2021r.

Zebranie ogólne.

        10.11.2021r.

Sprawy bieżące, efekty edukacyjne uczniów. 

        15.12.2021r.

Dzień otwarty (informacja o zagrożeniach oceną niedostateczną, nieodpowiednią lub naganną za I półrocze). Przewidywane oceny śródroczne.

        19.01.2022r.

Wystawione oceny śródroczne. Sprawy bieżące.

        30.03.2022r.

Sprawy bieżące, efekty edukacyjne uczniów.

        12.05.2022r.

Sprawy bieżące. Przewidywane oceny roczne. (informacja o zagrożeniach roczną oceną niedostateczną, nieodpowiednią lub naganną).

        15.06.2022r.

Wystawione oceny roczne. Sprawy bieżące.

Harmonogram spotkań z rodzicami w Oddziale Przedszkolnym:

    01.09.2021r.                 

Zebranie organizacyjne

    15.09.2021r.

Zebranie ogólne

    10.11.2021r.

Omówienie diagnozy wstępnej. Sprawy bieżące.

    15.12.2021r.

Sprawy bieżące. Jasełka.

    30.03.2022r.

Sprawy bieżące, efekty edukacyjne.

    marzec 2022r.

Dzień otwarty, zapisy do Oddziału Przedszkolnego.

    27.04.2022r.

Zaświadczenia o gotowości do podjęcia nauki w szkole podstawowej.

    15.06.2022r. Sprawy bieżące.
                             

                                             

                                                                                           

Archiwa