Zebrania z rodzicami

Harmonogram spotkań z rodzicami kl. I – VIII i Radą Rodziców:

        15.09.2021r.

Zebranie ogólne. Spotkanie z Radą Rodziców.

        06.11.2019r.

Sprawy bieżące, efekty edukacyjne uczniów. 

        18.12.2019r.

Dzień otwarty szkoły. Informacje o zagrożeniach.

        08.01.2020r.

Sprawy bieżące, efekty edukacyjne uczniów. Przewidywane oceny śródroczne.

        05.02.2020r.

Wystawione oceny śródroczne. Sprawy bieżące.

        01.04.2020r.

Sprawy bieżące, efekty edukacyjne uczniów. 

       13.05.2020r.

Sprawy bieżące. Informacje o zagrożeniach. Przewidywane oceny roczne.

Harmonogram spotkań z rodzicami w Oddziale Przedszkolnym:

    02.09.2019r.                 

Zebranie organizacyjne

    11.09.2019r.

Zebranie ogólne

    06.11.2019r.

Omówienie diagnozy wstępnej. Sprawy bieżące.

    18.12.2019r.

Sprawy bieżące. Jasełka – występ dzieci z OP.

    05.02.2020r.

Sprawy bieżące, efekty edukacyjne.

    marzec 2020r.

Dzień otwarty, zapisy do Oddziału Przedszkolnego.

    29.04.2020r.

Zaświadczenia o gotowości do podjęcia nauki w szkole podstawowej.

    10.06.2020r. Omówienie diagnozy końcowej. Sprawy bieżące.
                             

                                             

                                                                                           

Archiwa