Zebrania z rodzicami

Harmonogram spotkań z rodzicami kl. I – VIII i Radą Rodziców:

       03.09.2018r.

Zebranie z Radą Rodziców

       12.09.2018r.

Zebranie organizacyjne.

       24.10.2018r.

Dzień otwarty szkoły. Indywidualne rozmowy z nauczycielami.

       19.12.2018r.

Sprawy bieżące, efekty edukacyjne uczniów. Przewidywane oceny śródroczne.

       23.01.2018r.

Zebranie ogólne. Wystawione oceny śródroczne. Sprawy bieżące.

       20.03.2019r.

Sprawy bieżące, efekty edukacyjne uczniów.

       15.05.2019r.

Przewidywane oceny roczne.

 

Harmonogram spotkań z rodzicami w Oddziale Przedszkolnym:

    03.09.2018r.                 

Zebranie organizacyjne

    12.09.2018r.

Zebranie ogólne

    24.10.2018r.

Omówienie diagnozy wstępnej. Sprawy bieżące.

    19.12.2018r.

Sprawy bieżące, efekty edukacyjne. Jasełka – występ dzieci z OP.

    20.03.2019r.

Zebranie ogólne. Sprawy bieżące, efekty edukacyjne.

    marzec/kwiecień                 2019r.

Dzień otwarty, zapisy do Oddziału Przedszkolnego.

    25.04.2019r.

Zaświadczenia o gotowości do podjęcia nauki w szkole podstawowej.

    12.06.2019r. Zakończenie roku szkolnego w OP – występ dla rodziców.

 

                             

                                             

 

 

                                                                                           

Archiwa