Rada Rodziców

Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej im. Wisławy Szymborskiej w Konikowie

Santander Bank Polska S.A.

Nr Konta 96 1090 1711 0000 0001 5518 9329

Skład Rady Rodziców
Skład Rady Rodziców stanowią przedstawiciele rad klasowych. Zarząd Rady Rodziców zostaje wybrany na pierwszym zebraniu Rady Rodziców w roku szkolnym.
Skład Zarządu Rady Rodziców w roku szkolnym 2022/2023
1. Monika Raczewska – przewodnicząca

2. Anna Horowska – Staszek – zastępca

3. Jolanta Wieliczko – skarbnik

4. Agnieszka Fandysz – sekretarz

5. Natalia Jasiakiewicz – Jeleń – członek

Archiwa