Rada Rodziców

Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej w Konikowie Bałtycki Bank Spółdzielczy w Darłowie

Nr Konta 48 8566 0003 0600 1263 5005 0001

Skład Rady Rodziców
Skład Rady Rodziców stanowią przedstawiciele rad klasowych. Zarząd Rady Rodziców zostaje wybrany na pierwszym zebraniu Rady Rodziców w roku szkolnym.
Skład Zarządu Rady Rodziców w roku szkolnym 2022/2023
1. Monika Raczewska – przewodnicząca

2. Anna Horowska – Staszek – zastępca

3. Jolanta Wieliczko – skarbnik

4. Agnieszka Fandysz – sekretarz

5. Natalia Jasiakiewicz – Jeleń – członek

Archiwa