Świetlica

 

Zajęcia świetlicowe  prowadzone są codziennie do godziny 16.00.

Opieką świetlicową objęte są dzieci, których rodzice pracują, jak również

dzieci oczekujące na przyjazd szkolnego autobusu oraz dzieci czekające na

zajęcia dodatkowe.

Zajęcia prowadzone w świetlicy są oparte o zatwierdzony na początku roku

szkolnego plan pracy świetlicy. Tematyka zajęć uwzględniała kalendarzowy

układ roku oraz wynikające z niego święta i uroczystości. Zajęcia świetlicowe

mają zarówno charakter indywidualny, jak i grupowy.

Wśród codziennych zabaw i zajęć tematycznych, realizowanych według

miesięcznych planów pracy świetlicy, znajduje się wiele różnych form

zajęciowych, mianowicie:

– gry i zabawy grupowe w świetlicy,

– zajęcia plastyczno-techniczne,

– zajęcia muzyczne (śpiewanie piosenek, słuchanie muzyki, zabawy przy muzyce),

– zajęcia stolikowe (gry planszowe, układanki, puzzle),

– zajęcia literackie (wspólne czytanie, opowiadanie treści, plastyczne

przedstawianie utworów literackich),

– zajęcia audiowizualne (oglądanie bajek i filmów),

– konkursy, zagadki, łamigłówki,

– zajęcia sportowe i ruchowe na świeżym powietrzu (na szkolnym boisku

lub placu zabaw ) oraz w sali gimnastycznej.

Tematyka zajęć obejmuje również kształtowanie postawy koleżeństwa i

życzliwości w stosunku do innych, wyrabianie poczucia przynależności do grupy

i bezkonfliktowej współpracy w zespole. Podczas przebywania w świetlicy

dzieci mają również czas przeznaczony na zjedzenie posiłku przyniesionego z

domu, odrabianie zadań domowych oraz odpoczynek w formie zabaw

dowolnych według własnych zainteresowań.

Z uczniami Szkoły Podstawowej przeprowadzane są pogadanki, odpowiednio

dobrane w zależności od pory roku (np. na temat wspomnień wakacyjnych,

jesiennego krajobrazu, bezpieczeństwa w czasie ferii), zbliżającego się święta

(np. Wszystkich Świętych, Boże Narodzenie). Przeprowadzane są również

rozmowy o bezpieczeństwie w czasie drogi do szkoły oraz o odpowiednim

zachowaniu w różnych miejscach.

Uczniowie bardzo chętnie biorą udział w zajęciach świetlicowych, pracują w

grupie, a także zdobywają wiedzę poprzez wspólną zabawę.

Archiwa
Skip to content