Sponsorzy

Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej
im. W. Szymborskiej w Konikowie

Bałtycki Bank Spółdzielczy w Darłowie

nr konta

48 8566 0003 0600 1263 5005 0001

Archiwa