1 kwietnia

Dyrektor Szkoły Podstawowej im W. Szymborskiej w Konikowie przypomina, że 1 kwietnia jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych. Uczniowie klasy VI piszą sprawdzian. Świetlica działa do godziny 15.30. Oddziały Przedszkolne pracują normalnie.

Archiwa