Bezpieczna szkoła

Szkoła w Projekcie

 

 

Wraz z rozpoczęciem nowego roku 2014/2015 nasza szkoła przystąpiła do udziału w 11. edycji Programu „Bezpieczna Szkoła”. Jego celem jest stałe podnoszenie bezpieczeństwa w placówkach oświatowych oraz inspirowanie do nowatorskich działań profilaktycznych. Organizatorem jest Komenda Wojewódzka Policji w Szczecinie i Fundacja „Razem Bezpieczniej”, a od sześciu lat finansowo wspiera projekt Biuro Spraw Obronnych i Bezpieczeństwa Publicznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego. Główne cele programu osiągane są poprzez spotkania edukacyjne z dziećmi i młodzieżą, prowadzenie szkoleniowych rad pedagogicznych oraz wywiadówek profilowanych adresowanych również do rodziców. Koordynowaniem realizacji założeń programowych projektu zajęła się wychowawczyni klasy III Dorota Tomczyk, która jednocześnie uczestniczy w Policyjnym Studium Bezpieczeństwa w Szczecinie, dzięki czemu korzysta z nowatorskich form wymiany doświadczeń i zdobycia umiejętności w obszarze bezpieczeństwa.
Mamy nadzieję, iż nasze wspólne działania przyniosą zamierzone efekty.

                                                                        

 

bezpiecznaszkola

Archiwa