Klub Bezpiecznego Puchatka

puchatek2

puchatek1

           27 listopada 2014r. uczniowie klas pierwszych, którzy w bieżącym roku szkolnym realizują program „Klub Bezpiecznego Puchatka” przystąpili do Ogólnopolskiego Testu Wiedzy o Bezpieczeństwie. Była to doskonała okazja do tego, aby utrwalić wiadomości zdobyte w ramach programu. Test obejmował 15 pytań dotyczących bezpieczeństwa w domu, w szkole i w drodze do szkoły oraz bezpieczeństwa w Internecie. Został przygotowany w formie komputerowej (pisemnej i obrazkowej). Do każdego zadania podane były trzy odpowiedzi, z których tylko jedna była prawidłowa. Po zakończeniu testu dzieci otrzymały informację, ile poprawnych odpowiedzi wybrały, a także mogły sprawdzić, które odpowiedzi były poprawne, a które nie. Test miał za zadanie utrwalenie zdobytych wiadomości i zweryfikowanie wiedzy uczniów.  

       Najmłodsi uczniowie naszej szkoły wykazali się dużą wiedzą dotyczącą bezpieczeństwa i uzyskali certyfikat „Klubu Bezpiecznego Puchatka’.

                                                                                                          Opracowała: D. Trepka

Archiwa