Bezpieczny pieszy i rowerzysta – świadomy ratownik

Bezpieczna szkoła1.


Bezpieczna szkoła3


Bezpieczna szkoła2


Bezpieczna szkoła4


Bezpieczna szkoła5


„Bezpieczny pieszy i rowerzysta – świadomy ratownik”
w Szkole Podstawowej im. Wisławy Szymborskiej w Konikowie

 

 

W piątek, 27 marca 2015r., w Szkole Podstawowej w Konikowie odbyło się uroczyste zakończenie realizowanego przez ponad pół roku programu „Bezpieczna Szkoła”, któremu patronowali: Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego, Komenda Wojewódzka Policji w Szczecinie oraz Zachodniopomorskie Kuratorium Oświaty.
Naszą uroczystość uświetnili swoją obecnością  zaproszeni goście: Wójt Gminy Świeszyno – Pani Ewa Korczak, Policjantka
 Zespołu ds. Nieletnich i Patologii Wydziału Prewencji KMP w Koszalinie – Pani Agnieszka, Dyrektor Szkoły Podstawowej w Konikowie – Pani Dorota Nitka oraz, jak zwykle, niezawodni rodzice. Na tę szczególną okazję uczniowie klasy V i klasy III wraz z wychowawczyniami – Panią Krystyną Tarnowską i Dorotą Tomczyk przygotowali edukacyjne przedstawienie o ruchu drogowym przeplatane śpiewem, tańcem i zabawami dla wszystkich chętnych. Nie zabrakło też zagadek i quizów wiedzy dla dzieci i uczniów szkoły. Nasza szkolna dziatwa spisała się doskonale! Dzieci znały odpowiedź na wszystkie postawione im pytania. Obok edukacyjnej części spotkania była też świetna zabawa utrwalająca poprawne zachowania w ruchu drogowym „Bezpieczna droga z radami Sponge Boba”, w czasie której bawiły się nie tylko dzieci, ale także dorośli.

 

Bardzo dziękuję wszystkim obecnym na spotkaniu gościom, nauczycielom, pracownikom szkoły i rodzicom. Szczególne podziękowania składam uczniom, wychowawcom klas, a także funkcjonariuszom KMP w Koszalinie oraz Specjalistom ds. BRD ZORD w Koszalinie za współpracę w czasie realizowanego Programu.

 

Koordynator programu „Bezpieczna szkoła”

                                                                               Dorota Tomczyk

Archiwa