Pasowanie na Czytelnika Uczniów Klas I

pasowanie2015.1

pasowanie2

pasowanie3

Pasowanie na Czytelnika Uczniów Klas I

29 października 2015r.  był kolejnym, niezwykłym i bardzo uroczystym dniem dla uczniów klas pierwszych naszej szkoły. W gronie kolegów, koleżanek, nauczycieli i rodziców odbyło się Pasowanie na Czytelnika Biblioteki Szkolnej, którego dokonała Pani Dyrektor Szkoły Dorota Nitka.  Pierwszoklasiści przygotowali krótki występ złożony z wierszy i piosenek, natomiast aktyw biblioteczny pod kierunkiem Pani Agnieszki Ustianowskiej przeprowadził  krótki test znajomości bohaterów najpopularniejszych bajek i baśni polskich autorów oraz udzielił Pierwszakom lekcji dobrego traktowania książki. Dzieci zdały egzamin doskonale,
w związku z czym, obok Pasowania, otrzymały z rąk Dyrektora Szkoły dyplomy Czytelnika Biblioteki Szkolnej. Uczniowie z klas II, pracujący na rzecz biblioteki, obdarowali również Pierwszoklasistów słodkimi upominkami.

Za mile spędzone chwile – bardzo dziękujemy.

Opracowanie: Dorota Tomczyk

Archiwa