Wyjazd klasy 7 do CKU w Koszalinie

 

cku1

cku2

Dnia 12.12.2017 Uczniowie klasy 7 brali udział w wyjeździe do Centrum Kształcenia Ustawicznego w Koszalinie. Wyjazd odbywał się w ramach doradztwa zawodowego, którego  celem było zapoznanie ze specyfiką i możliwością kształcenia w CKU w Koszalinie. Na uczniów czekała część teoretyczna prowadzona przez doradcę zawodowego oraz zwiedzanie szkoły i warsztatów.

Opracowanie: A. Kordek-Wiszniewska, pedagog

Archiwa