Zbiórka słodyczy dla dzieci

 

słodycze.wol.18.1

słodycze.wol.18.2

„Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to, kim jest
nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi.”
                           /Jan Paweł II/

W dniach 23-30 05.2018 odbyła się charytatywna zbiórka słodyczy dla dzieci i podopiecznych Domu Pomocy Społecznej w Nowych Bielicach zorganizowana przez Szkolny Klub Wolontariusza.
Zebrane słodycze zostały przekazane Pani Marii Józefowskiej – Jarudze, dyrektor DPS Nowe Bielice z przeznaczeniem na umilenia Dnia Dziecka.

Bardzo dziękujemy zwłaszcza dzieciom młodszym za włączenie się w akcję i podzielenie własnymi słodyczami. Każde dziecko biorące udział w zbiórce otrzymało dyplom uznania.

Opiekunowie Klubu:

Anna Kordek-Wiszniewska, Bartłomiej Kuniczuk

Archiwa