Warsztaty dla uczniów kl. 7 i 8

aids1

aids2

Dnia 4.12.2018 odbyły się warsztaty w ramach projektu „Ograniczam ryzyko” dla kl. 7 i 8.
Zajęcia prowadził pan Tomasz Marko, specjalista ze Stowarzyszenia Młodzi Młodym w Koszalinie. Głównym celem warsztatów było zwiększenie poziomu wiedzy uczniów z zakresu problematyki HIV/AIDS. Celami szczegółowymi zajęć było: rozwijanie kompetencji w zakresie zachowań ryzykownych w kierunku HIV/AIDS wśród młodzieży, określenie faktów oraz obalenie mitów dotyczących dróg zakażenia oraz promowanie testów i miejsc gdzie można uzyskać pomoc.

Uczniowie wykazali zainteresowanie tematem, chętnie pracowali w grupach, omawiali zagadnienia także podczas przerw, co świadczy o sukcesie zajęć.

Opracowanie: A.Kordek-Wiszniewska, pedagog

Archiwa