Program Wolność od znanego

„Program Wolność od znanego”

Realizatorzy; Stowarzyszenie Profilaktyki i Terapii „Młodzi –  Młodym” w Koszalinie.

Osoba odpowiedzialna: Tomasz Marko

Odbiorcy programu : uczniowie klas: szósta, siódma i ósma.
Formy i metody pracy: grupowa
zabawy edukacyjne, socjoterapeutyczne, drama, komponowanie piosenki, wystawa zdjęć.

Cel główny programu: Aktywizacja młodzieży i stworzenie pozytywnej kultury rówieśniczej poprzez przeprowadzenie warsztatów psychoedukacyjnych i rozwojowych na terenie szkoły.
Jako element dodatkowy programu uczniowie wspólnie napiszą tekst piosenki i nakręcą teledysk a także przygotują wystawę fotograficzną we współpracy z pedagogiem szkolnym.

Program ma na celu wyposażyć uczniów w umiejętności skutecznego porozumiewania się , przełamywania obaw i lęków oraz doświadczanie sukcesu, który wzmacnia poczucie własnej wartości.
 
Opracowanie: A.Kordek- Wiszniewska                                                                                           

Archiwa