„Złodziej czasu i wolności – alkohol”

Dnia 29.03.2022 roku w naszej szkole odbyły się warsztaty z zakresu profilaktyki uzależnień „Złodziej czasu i wolności-alkohol”. Zajęcia były przeznaczone dla uczniów klas 8. Zajęcia prowadził Pan Sylwester Góras – emerytowany nadinspektor policji. Tematyka warsztatów dotyczyła negatywnych skutków picia alkoholu. Uczniowie dowiedzieli się m. in. o zagrożeniach wynikających z uzależnienia jakim jest alkoholizm, poznali negatywne dla organizmu skutki picia alkoholu oraz przyczyny i błędne stereotypy myślenia. Wartością dodaną było wykorzystanie przez prowadzącego alkogogli które symulują zaburzenia jakich doznaje osoba po spożyciu alkoholu, a więc: obniżenie koncentracji, spowolnienie czasu reakcji, trudności z określeniem kierunków, zniekształcenie widzianego obrazu, zaburzenie w ocenie odległości, podwójne widzenie.Uczniowie pozytywnie wypowiadali się o warsztatach, zdecydowanie polecając je również swoim młodszym kolegom w przyszłym roku – a to najlepsza rekomendacja.

Opracowanie : A. Kordek-Wiszniewska, pedagog

Archiwa