Świąteczne warsztaty w klasach pierwszych

Uczniowie klas pierwszych uczestniczyli w warsztatach plastyczno-technicznych, podczas których wykonywali świąteczne odlewy gipsowe. Podczas zajęć poznali cały proces powstawania odlewów, na koniec pomalowali swoje prace według własnej inwencji twórczej. Warsztaty były nie tylko atrakcyjną, ale również kreatywną formą edukacji artystycznej.

Archiwa