Innowacja pedagogiczna w klasie II b

W II półroczu bieżącego roku szkolnego, w klasie II b realizowania była innowacja pedagogiczna z zakresu edukacji społecznej pod nazwą „Nie rób drugiemu, co tobie niemiłe”. Zajęcia prowadziła pedagog szkolny Pani Anna Kordek-Wiszniewska oraz wychowawczyni klasy Pani Dorota Tomczyk.  Celem głównym zaplanowanych działań była poprawa dyscypliny w zespole klasowym oraz wdrażanie w klasie poprawnych i akceptowanych społecznie zachowań. Mając na uwadze fakt, iż bez współpracy i pomocy rodziców, trudno byłoby zrealizować postawione sobie cele, zacieśniona została współpraca z nimi i jednocześnie włączenie ich do podejmowanych działań. Planowane zajęcia obejmowały dwa bloki tematyczne: „Złość i agresja” oraz „Przemoc słowna i fizyczna” i odbywały się jeden dzień w tygodniu, średnio po 2-3 godziny lekcyjne. Dzięki podjętym działaniom, w klasie II b uległa poprawie dyscyplina, a wspólne opracowanie „Klasowych zasad przeciw przemocy” spowodowało, że uczniowie wiedzą do czego można się odnieść w różnych sytuacjach szkolnych i grupowych. Starają się przestrzegać ustalonych zasad i konsekwentnie postępować. Rodzice włączyli się w realizację Programu, czytając dzieciom przekazane bajki terapeutyczne, urządzając tzw. „Kącik złości”, pisząc do swoich dzieci listy oraz rozmawiając częściej i szczerzej. W naszej opinii, zostały osiągnięte zamierzone cele, choć praca wychowawczo – profilaktyczna jest nadal ciągle potrzebna.

Dziękujemy dzieciom za aktywną pracę, a rodzicom za włączenie się w podjęte działania:)

  D. Tomczyk, A. Kordek-Wiszniewska

Archiwa
Skip to content