Wizyta funkcjonariuszki KMP w naszej szkole

18 września 2023r. w klasach I oraz klasach III odbyło się spotkanie z funkcjonariuszką KMP w Koszalinie – sierż. szt. Marią Bendykowską. W klasach młodszych policjantka przypomniała zasady bezpiecznego poruszania się po drodze, zachęciła do wyposażenia ubiorów i plecaków w elementy odblaskowe, przestrzegała również najmłodszych przed zabawami
w pobliżu jezdni.  Celem wizyty w klasach III było przeprowadzenie rozmów z uczniami na temat rodzajów przemocy i agresji występujących w środowisku szkolnym i ich konsekwencjach prawnych.  Uczniowie dowiedzieli się, czym jest demoralizacja oraz jak mają postępować gdy są świadkami jej przejawów . Policjantka przypomniała wszystkim o bezwzględnym stosowaniu się do zasad i norm regulujących funkcjonowanie jednostki w społeczeństwie. Ostrzegła także, iż nieprzestrzeganie prawa może doprowadzić do poważnych konsekwencji prawnych, np. nadzoru kuratora bądź skierowania sprawy do sądu rodzinnego. Uczniowie z zaciekawieniem wysłuchali słów funkcjonariuszki, a następnie zadawali pytania, na które sierż. szt. udzielała wyczerpujących odpowiedzi. Policjantka dużo mówiła również o odpowiedzialności prawnej nieletnich, agresji i przemocy wobec rówieśników i pracowników szkoły oraz zasadach zachowania obowiązujących w szkole i poza nią.

Jako nauczyciele i wychowawcy mamy nadzieję, że swoista lekcja prawa pozytywnie wpłynie na zachowanie uczniów w szkole i poza placówką, a fachowe przeprowadzenie zajęć przez specjalistę w dużym stopniu przyczyni się do wzrostu świadomości zachowań niewłaściwych.

Serdecznie dziękujemy Pani Marii za wizytę w naszej placówce szkolnej.

                                                                                                   Opracowała: Dorota Tomczyk

Archiwa