Europejski Dzień Języków Obcych

26 września obchodzimy Europejski Dzień Języków Obcych, który został ustanowiony, aby zwrócić szczególną uwagę na znaczenie nauki języków oraz ukazanie różnorodności językowo-kulturowej naszego kontynentu. W naszej szkole obchodziliśmy ten dzień aktywnie. Celem podjętych działań była motywacja uczniów do nauki języków obcych i uświadamianie korzyści płynących z ich znajomości, zachęcanie do przełamywania barier językowych, a także kształtowanie postawy szacunku wobec innych kultur. Klasy I- IV wzięły udział w konkursie plastyczno- językowym, klasy starsze V-VIII zmierzyły się w quizie nt. wiedzy o krajach europejskich.

Zwycięzcy konkursu na plakat promujący naukę języków:

– Wiktoria Nawotka, klasa 4a

– Marcelina Masłowska, klasa 2a

– Katarzyna Pilwińska, klasa 1a

Najlepsi w konkursie wiedzy o krajach europejskich – drużyna z klasy 8a Filip Szaliłow i Stanisław Ryfun

Wszystkim uczestnikom serdecznie dziękujemy, a zwycięzcom gratulujemy!!!

Archiwa