9 stycznia – rocznicą powstania Ligi Ochrony Przyrody w Polsce

        W Szkole Podstawowej w Konikowie po raz pierwszy uwieczniono rocznicę powstania LOP. Szkolną akcję zainicjowali nauczyciele biologii Iwona Małecka oraz Andrzej Bezmian wspólnie z Samorządem Szkolnym. 9 stycznia wszyscy uczniowie, nauczyciele ubrali zielone stroje nawiązujące do ochrony przyrody i ekologii. Przygotowano wystawę plakatów wykonanych przez uczniów klas 4-8, symbolu LOP – Żubra europejskiego (Bos bonasus). Żubr to największy Polski i europejski ssak, którego ojczyzną i ostoją jest Białowieski Park Narodowy. Obecnie na świecie żyje około 10 tysięcy osobników, na wolności zaledwie około 2500. Działalność LOP w naszym kraju przyczyniła się do „uratowania” tego gatunku przed wyginięciem. W naszym regionie- także można spotkać migrującego żubra. Wyróżnione prace uczniów uwidoczniono na poniższych zdjęciach: I miejsce – Oliwia Noworol; II miejsce Stanisław Ryfun, Wojciech Pytliński; III miejsce Martyna Latkowska.

                                                                                                Andrzej Bezmian

Archiwa